1.    احکام دین

2.    اخلاق اسلامی

3.    ازدواج در اسلام

4.    اسلام التقاطی کدام است؟

5.    اسلام چیست؟

6.    اسلام و قرآن

7.    اسلام و مسلمانان روسیه

8.    اسلام و نیازهای جهان امروز

9.    اصل تصاد در فلسفه اسلامی

10.                      اصول دین

11.                      اصول فقه مبانی استنباط

12.                      امام حسین و ایران

13.                      امامان بحق

14.                      امامت در اسلام

15.                      اندیشه اصلاحی در نهضتهای اسلامی

16.                      انسان بین مادیگرایی و اسلام

17.                      انسان، اسلام و مکتبهای مغرب زمین

18.                      انعکاس انقلاب اسلامی

19.                      انقلاب تکامل اسلام

20.                      انگیزه قیام امام حسین

21.                      اومانیسم اسلامی

22.                      آشنائی با علوم اسلام، کلام و عرفان

23.                      آشنائی با علوم اسلامی منطق، فلسفه

24.                      آشنائی با قرآن

25.                      آشنایی با علوم اسلامی

26.                      با معارف اسلامی آشنا شویم

27.                      بانوی نمونه اسلام

28.                      بررسی فقهی حقوق خانواده

29.                      برنامه انقلاب اسلامی

30.                      بوی عطر نماز

31.                      بینش دینی، سیاسی و معارف اسلامی

32.                      پرتوهای قرآن

33.                      پیام حجاب زن مسلمان

34.                      پیامبران و منافقین

35.                      پیرامون انقلاب اسلامی

36.                      پیرامون ظهور امام مهدی (ع)

37.                      پیرامون ظهور حضرت امام مهدی (عج)

38.                      پیوند با خدا

39.                      تاثیر مجالس عزاداری در پیشبرد مبارزه های اسلامی

40.                      تجلّیات امام عصر

41.                      تحریر الوسیله جلد 1 و 2

42.                      تشکّل از دیدگاه اسلام

43.                      تعلیم و تربیت در اسلام

44.                      تفسیر المیزان سری کامل

45.                      تفسیر بسم الله

46.                      تفسیر سوره حمد

47.                      تفسیر مجمع البیان جلد 27

48.                      تفسیر مخزن العرفان در قرآن

49.                      تقیه، امر به معروف و نهی از منکر

50.                      تکامل انقلاب اسلامی ایران

51.                      توحید

52.                      توکل از دیدگاه قرآن

53.                      جاذبه و دافعه علی (ع)

54.                      جهاد و شهادت در اسلام

55.                      جهان بینی اسلامی

56.                      حجربن عدی

57.                      حقوق والدین بر فرزندان از نظر اسلام

58.                      حکومت اسلامی

59.                      حکومت اسلامی و ولایت فقیه

60.                      حکومت جمهوری اسلامی

61.                      خاطرات سیاسی مستر همفر در کشورهای اسلامی

62.                      خانواده در اسلام

63.                      خدا از دیدگاه اسلام

64.                      خدا، اختراعات از دیدگاه علم و قرآن

65.                      خداشناسی

66.                      دایره المعارف شیعه

67.                      دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی 11 جلد

68.                      درست فهمیدن اسلام

69.                      درسهائی از قرآن

70.                      درسهائی از ولایت

71.                      درسهایی از اصول عقاید

72.                      دولت اسلامی

73.                      دولت مهدی (ع)

74.                      دین در جامعه

75.                      ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت

76.                      رابطۀ دین و آزادی

77.                      راه خداشناسی

78.                      رسالت قرآن در عصر فضا

79.                      رمز تداوم انقلاب در نهج البلاغه

80.                      رهبری و مدیریت در اسلام

81.                      سرچشمه های قدرت در حکومت اسلامی

82.                      سیری در تربیت اسلامی

83.                      شرایع الاسلام

84.                      شعیه کیست، تشیع چیست؟

85.                      شناخت خدا

86.                      شوق کعبه

87.                      طب و بهداشت در اسلام

88.                      طلیعه انقلاب اسلامی

89.                      عبادت و خودسازی

90.                      عترت امامت

91.                      عدل از دیدگاه تشیع

92.                      عدل الهی

93.                      علم از دیدگاه اسلام

94.                      علوم قرآن

95.                      غدیر

96.                      غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت

97.                      فاطمه (س) اسوه زن مسلمان

98.                      فاطمه و فدک

99.                      فایده و لزوم دین

100.                 فقر از نظر اسلام

101.                 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

102.                 قرآن و طبیعت

103.                 قطرۀ از فضائل علی بن ابی طالب (ع)

104.                 قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی

105.                 قیام و انقلاب مهدی (ع)

106.                 کارنامه حج

107.                 مبارزه با اسراف در اسلام

108.                 مبانی عقاید اسلامی

109.                 مبانی عقیدتی اسلام

110.                 مبانی فقهی حکومت اسلامی جلد 1 تا 6

111.                 محمد رسول الله

112.                 محمد مصطفی(ص)

113.                 محمد و قرآن

114.                 محمد(ص) خاتم پیامبران

115.                 مدرسه حسینی

116.                 مسئله حجاب

117.                 مسئولیت شعیه بودن

118.                 مشکلات مذهبی روز

119.                 معاد در جهان بینی اسلام

120.                 معارف اسلامی

121.                 معیارهای اسلامی

122.                 مقایسۀ: مبانی ئیدئولوژی اسلامی

123.                 مقدمه ای بر انقلاب فرهنگی اسلامی

124.                 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی

125.                 مقدمه ای بر شناخت خدا

126.                 منابع مالی دولت اسلامی

127.                 منافقین و حکومت اسلامی

128.                 موسسۀ مکاتباتی اسلام شناسی

129.                 نظرگاه اسلام پیرامون موضع گیری طبقاتی

130.                 نفاق در قرآن

131.                 نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علوم

132.                 نگاهی به مسأله انتظار

133.                 نگرش بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی

134.                 نهادهای اقتصادی اسلام

135.                 نهضتهای اسلامی درصد ساله اخیر

136.                 هفت قرن فراز ونشیب تمدن اسلامی در اسپانیا

137.                 ولایت فقیه

138.                 ویژه نامه سالگرد انقلاب اسلامی

139.                 یاد خدا

140.                 آزادی و دمکراسی در اندیشه امام خمینی

141.                 انقلاب ایران و مبانی رهبری امام خمینی

142.                 حرفهایم با امام

143.                 دیدگاههای فرهنگی امام خمینی

144.                 سفارشات ارزندۀ امام به مسئولین

145.                 صحیفه نور

146.                 صحیفۀ انقلاب

147.                 مجموعه آثار کنگره بررسی مباحث امام خمینی

148.                 ویژه نامه یکصدمین سال ولادت امام