1.    آشنایی با سازمان حسابرسی

2.    اقتصاد اسلامی

3.    احتکار از نظر فقه اسلام

4.    ارزش،پول، تورم

5.    استاندارد بین المللی حسابداری

6.    استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی

7.    اصول اقتصاد خرد

8.    اصول اقتصادی قانون اساسی

9.    اصول بانکداری

10.                      اصول حسابداری دولتی

11.                      اصول علم اقتصاد

12.                      اصول و مفاهیم اساسی مدیریت

13.                      اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی

14.                      اقتصاد

15.                      اقتصاد 1و2

16.                      اقتصاد اتحاد شوروی

17.                      اقتصاد اجتماعی

18.                      اقتصاد از دریچه اسلام

19.                      اقتصاد اسلام

20.                      اقتصاد اسلامی

21.                      اقتصاد برای دانشجویان

22.                      اقتصاد توجیهی

23.                      اقتصاد توسعه

24.                      اقتصاد داده ها

25.                      اقتصاد در مکتب اسلام

26.                      اقتصاد سیاسی

27.                      اقتصاد عمومی

28.                      اقتصاد ما

29.                      اقتصاد مقایسه ای

30.                      امام و اقتصاد اسلامی

31.                      انتقادات وارد بر اقتصاد

32.                      انقلاب اسلامی در داد و ستدهای پولی

33.                      انگلستان و نظام پولی

34.                      بانک اسلامی

35.                      بانک در ایران و اسلام

36.                      بانک مرکزی ایران

37.                      بانکداری عملی

38.                      بحران بدهیها

39.                      بحثی پیرامون خمس

40.                      برگزاری سمینار سراسری صندوقهای قرض الحسنه

41.                      برنامه ریز اقتصادی

42.                      برنامه ریزی توسعه اقتصادی

43.                      بنیادهای عمومی بانک در جامعه اسلامی

44.                      بودجه

45.                      بودجه ریزی دولتی در ایران

46.                      بیانی ساده از اقتصاد جدید

47.                      بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی

48.                      بیت المال اعتباری

49.                      پویایی جامعه از دیدگاه اقتصاد سیاسی

50.                      تارخی هشتاد ساله بانک سپه

51.                      تاریخ اقتصاد شوروی

52.                      تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

53.                      تحلیل اقتصادی

54.                      تحلیل اقتصادی طرح های کشاورزی

55.                      تحلیل داده ها

56.                      توسعه اقتصادی

57.                      توسعه اقتصادی در جهان سوم

58.                      توسعه منابع انسانی

59.                      توسعه و توسعه نیافتگی

60.                      توسعه و رشد

61.                      حسابداری داخلی اثر بخش

62.                      حسابداری صنعتی

63.                      حسابداری مدیریت

64.                      حسابداری و حسابرسی واحدهای تولید کننده  کشاورزی

65.                      حسابدرای سازمانهای دولتی و موسسات غیر انتفاعی

66.                      حسابرسی بانکهای تجاری

67.                      حسابرسی سیستمهای کامپیوتری

68.                      حسابرسی عملیاتی

69.                      حسابرسی کامپیوتری

70.                      استانداردهای حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری

71.                      حقوق بازرگانی

72.                      حقوق بین الملل اسلامی

73.                      حقوق تجارت

74.                      حقوق کار در ایران

75.                      خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

76.                      خُمس پشتوانه استقلال بیت المال

77.                      درآمدی به نظریه های جدید رشد اقتصادی

78.                      دستورالعمل حسابرسی طرح های عمرانی

79.                      دستورالعملهای اجرائی اعطای تسهیلات بانکی

80.                      راهنمای عملیات اعتبارات اسنادی

81.                      رهنمودهای حسابداری

82.                      رهنمودهای حسابرسی

83.                      سازمان و مدیریت

84.                      سیاستهای پولی و ارزی

85.                      سیر اندیشه اقتصادی

86.                      سیستم اقتصادی اسلام

87.                      سیستمهای اقتصادی

88.                      سیمای صنعت سنگین کشور

89.                      علم اقتصاد

90.                      عملیات ارزی بانک

91.                      عملیات بانکی داخلی

92.                      فرهنگ اصطلاحات حسابداری

93.                      قانون بانک و پولی کشور

94.                      قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

95.                      قانون تجارت

96.                      قانون عملیات بانکی بدون ربا

97.                      قانون کار

98.                      قانون مالیاتهای مسقیم

99.                      قیمت و پول

100.                 کار شایسته و اقتصاد غیر رسمی

101.                 گزارش اقتصادی سال 1369

102.                 الگویی برای توسعه اقتصادی ایران

103.                 مالکیت در اسلام و قانون اساسی ایران

104.                 مالکیت و مالکداری

105.                 مباحثی از اقتصاد مارکسیسم

106.                 مبانی بازارها و نهادهای مالی

107.                 مبانی نظری حسابداری و گزارشهای مالی در ایران

108.                 مبانی و روشهای عمومی حسابداری

109.                 متفکرین بزرگ جهان اقتصاد

110.                 مجموعه کامل قانون تجارت

111.                 مجموعه مقالات تجربه های موفق بهره وری در کشور

112.                 مسأله ربا و بانک

113.                 مشکلات حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

114.                 مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی

115.                 مقالات هشتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی

116.                 مقایسه ای بین سیستمهای اتقصادی

117.                 مقدمه ای بر اقتصاد توسعه

118.                 مقدمه ای بر بانکداری داخلی کاربردی

119.                 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

120.                 نظام نوین اقتصاد بین الملل

121.                 نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی

122.                 نقش سرمایه های خصوصی

123.                 وظایف اقتصادی حکومت

124.                 ویژه نامه دوازدهمین همایش بانکداری

125.                 سیاست های اقتصادی کلان

126.                 نگرشی ژرف به رشد و توسعه اقتصادی