انتخاب هیات مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه  با تشکیل جلسه عمومی مجمع و رای گیری صورت می گیرد. در این انتخابات 5 نفر به عنوان اعضاء اصلی، 2 نفر به عنوان اعضاء علی البدل و 2 نفر به عنوان بازرس انتخاب می شوند. اعضاء هیات مدیره به صورت افتخاری انجام وظیفه می نمایند

اعضاء هیات مدیره

نام : عباس

نام خانوادگی : الطافی

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: 13/11/1312

تاریخ استخدام: 30/11/1335

تاریخ بازنشستگی : 15/01/1358

رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه


نام : ولی اله  

نام خانوادگی : لطفیان

محل تولد: گناباد خراسان

تاریخ تولد: 02/10/1333

تاریخ استخدام: 23/10/1354

تاریخ بازنشستگی : 26/02/1383

نایب رئیس اول هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه


نام : حمید 

نام خانوادگی : زنگنه سمنانی

محل تولد:  تهران

تاریخ تولد: 15/11/1318

تاریخ استخدام: 12/10/1344

تاریخ بازنشستگی : 09/06/1374

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه


نام : حسن

نام خانوادگی : بهشتیان

محل تولد: همدان

تاریخ تولد: 19/07/1331

تاریخ استخدام: 29/10/1351

تاریخ بازنشستگی : 29/10/1381

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه


نام : بهروز

نام خانوادگی : صدرایی

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: 03/07/1325

تاریخ استخدام: 23/01/1348

تاریخ بازنشستگی : 23/01/1378

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بانک سپه

بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صفحه اصلی | تاریخچه بانک سپه |درباره کانون | اعضاء هیات مدیره| تقدیر نامه ها | ماهنامه | کتابخانه | ارتباط با ما

کلیه حقوق این سایت محفوظ و  متعلق به کانون بازنشستگان بانک سپه می باشد.

Copyright © 2010-11 sepahkanoon.com. All rights reserved. 

Designed by: ERFANNET